Jubilarer


SA Bruket-43
Utdelning av klockor till pensionärer den 31.12.70. Pensionärerna är från vänster: Karl Öhrn, Sven Sjögren, Tyra Hallqvist, Emil Boklund,
Sven Nilsson, Ingeborg Björkman och Bror Andeberg.


SA Bruket-16
Platschef Stig Karlén avtackar Harry Stanfors vid pensioneringen. Harry var konstruktör på bruket och han var också den som med en
8 m.m. kamera filmade på fabriken under åren 1946 till 1977, denna film finns nu bevarad på en DVD för framtida intresserade.


SA Bruket-10
Avtackning av pensionärer, dessa är från vänster: Olof Skog, Artur Svensson,
Platschef Stig Karlén, Olof Cronqvist och Fritjof Rundqvist.


SA Bruket
Avtackning av pensionärer år 1974. Dessa är sittande från vänster: Nils Nilsson, Åke Engström och Arvid Kristensson. Stående från vänster:
Henry Holmqvist, Henry Karlsson, Axel Johansson, Erik Nilsson, Harald Jönsson, okänd och Valdemar ?? ”Göshult”.


SA Bruket100
Skiftesförman Holger Svensson avtackas när han pensionerades, här står han utanför wellpappsfabriken.


SA Bruket101
Förrådsförvaltare Nils Karlsson avtackas när han pensioneras, här är han fotograferad utanför wellpappsfabriken.


SA Bruket124
Avtackning av Erik Kristensson och Albin Nilsson den 30. 6. 76. På bilden syns fr. v. Daffin Lindqvist,
Erik Kristensson, platschef Stig Karlén, Albin Nilsson, Erik Andersson och Arne Wickberg.
SA Bruket102
Arbetsledare Erik Kristensson och Sliperimästare Albin Nilsson avtackas när de pensioneras, här är de fotograferade utanför wellpappsfabriken.