Thimsfors Pappersbruk

Lagamill

Kaschermaskin KM 20
Kaschering kommer från Franska språket och betyder dölja eller
gömma, så i denna tillverkning gömdes det grova och starka
pappret i mitten och på över samt undersidan klistrades de tunna
och fina papperskvalitéerna, på detta sätt fick man både en stark
och vacker papperskartong. Kartongen levererades till kunder som
tillverkade förpackningar av många olika slag.
KM20 byggdes på bruket och togs i drift 1944. På kaschermaskinen
klistrades upp till fyra pappersbanor samman till ytvikter mellan
350-900 g/m
2 och arbetsbredden var 168 cm.
Några som arbetade vid denna maskin var: Erik Johansson Timsfors,
Erik Kristensson Timsfors, Viking Larsson Markaryd. Ib Nielsen Hualtet,
Rune Svensson Bråthult, Viking Kristensson Timsfors, Roland Nilsson
Timsfors, Åke Andersson Södra Århult, Anker Hansen Timsfors,
Jonny Karlsson Hualtet, med många fler.


Vi tror oss se Karl Sandström vid KM20:s klipp. Detta är den gamla klippen då maskinen var placerad i maskinhallen närmast huvudingången. KM20 flyttades 1960 till en ny byggnad där en ny klipp installerades.Bengt Johansson vid KM20:s klisterverk. Här var det noga med inställningarna om det skulle bli en bra kartong.Kaschermaskin KM20 med avrullningställen i förgrunden.Arvid Jönsson vid klisterverken på 70-talet.KM20:s tre klisterverk.Artur Åslund som smörjare vid klisterpressen.KM20:s maskinhall med rullager.Lars-Åke Nilsson vid KM20:s klipp. Lars-Åke som är 4:e generationen i släkten som arbetar på bruket, så han utgör en obruten kedja i sin släkt från 1897 och är fortvarande verksam här.Mikael Andersson vid KM20:s avrullningställ.