Thimsfors Pappersbruk

Lagamill

FackligtSvenska Pappersindustriarbetareförbundet Avdelning 103:s 50-års Jubileum i Strömsnäsbruks Folkets hus 1972. här delar avdelningsordförande
Folke Svensson ut blommor till de som haft fackligt uppdrag under många år. Från vänster står Robert Appelberg, Ivar Åslund, Axel Hj. Nilsson,
Sven Nilsson, Folke Svensson ”utdelare”, Artur Svensson, Paul Wall, Otto Svensson, Edvin Svensson, Bertil Svensson och Hjalmar Andersson.Pappers Avd.103:s 50-års Jubileum. Jubilarerna är från vänster: Ivar Åslund. Artur Svensson, Edvin Svensson, Sven Nilsson, Otto Svensson,
Paul Wall, Axel Hj. Nilsson, Robert Appelberg, Bertil Svensson och Hjalmar Andersson.Pappers Avd.103:s 50-års Jubileum 1972. Underhöll gjorde trubaduren Gunde Johansson, till vänster syns Alf Sjögren.Ordförande för Pappers Avd.103, Folke Svensson 1975 eller 76.
Bakom Folke syns marken planerad för att bygga det så kallade Röda Kontoret.Ordförande Folke Svensson och Kassören Viking Kristensson på fackexpeditionen i gamla brukskontoret.Pappers ordförande Folke Svensson visar runt en skolklass på studiebesök.Pappers ordförande Göran Pohlman utanför dåvarande plastfabriken år 1979.I bakgrunden syns begagnade torkcylindrar från
England på lastbilen som kom att ingå i PM 15:s ombyggnad 1980.1:a Maj år 1952. SSU-musikkåren är samlad utanför överingenjör Bertil Ullströms bostad på Timsholmen (Långholmen)1:a Maj år 1952 SSU-musikkåren utanför Bertil Ullströms bostad. Med i blåsorkestern är i 1:a raden fr. v. 1.Thure Cederholm,
2.Wilhelm Johansson, 3.Bertil Gustavsson, 4.Ragnar Wickberg, 5.Lennart Wickberg, 6.Börje Johansson, 7.Torsten Andersson,
8.Ingvar Blomgren, 9.Olle Torsjö, 10.Uno Svensson. 2:a raden fr. v.1.Lennart Johansson, 2.Gunnar Johansson,
3.Karl-Erik Johansson, 4.Lars Engvall.
1:a Maj med SSU-Muskkåren. Här har de spelat för Överingenjör Bertil Ullström och därefter bjöds de alltid på kaffe med dopp.
Här sitter Bertil Ullström längst fram till höger och hans fru till vänster om bordet.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri. Här avtackar ordf. Sjunne Ringqvist pensionären Harry Hjärtstrand.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri. Här avtackar ordf. Sjunne Ringqvist pensionären Wilhelm Johansson.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri. Här avtackar ordf. Sjunne Ringqvist pensionären Erik Blomér.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri. Här avtackar ordf. Sjunne Ringqvist pensionären Holger Svensson.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri. SIF-klubbens ordf. Ove Svensson gratulerar 30-årsfirande SALF-klubben.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri. Pappers avd. 103:s ordf. Göran Pohlman gratulerar 30-årsfirande SALF-klubben.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri för medlemmarna och inbjudna med repektive.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri för medlemmarna och inbjudna med respektive.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri för medlemmarna och inbjudna med respektive.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982 på Margretetorps gästgiveri för medlemmarna och inbjudna med respektive.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982. Efter firandet på Margretetorps gästgiveri gick bussfärden till Arild och Flickorna Lundgrens kafé. De som intar kaffe här är från vänster Sonja Kristensson, Ann-Sofi Ringqvist och Sjunne Ringqvist.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982. Här är alla samlade utanför Folkets-hus efter firandet.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982. Här är alla samlade utanför Folkets-hus efter firandet.SALF-klubben i Timsfors 30-årsjubileum den 12 juni 1982. Här är alla samlade utanför Folkets-hus efter firandet.