Thimsfors Pappersbruk

Lagamill

Ångcentralen


Den stora pannexplosionen den 9 dec. 1933 som rev stora delar av pannhuset
och stoppade produktionen. Som ett under kom ingen person till skada.
Anselm Jonasson var eldare vid tillfället, han fick en förvarning när
pannluckorna slog upp och då sprang Anselm ut så fort han förmådde,
men när explosionen inträffade fick han en så kraftig tryckstöt att han
blev omtöcknad.Ångcentralen 1940-talet.Här syns maskinist Sven Jonasson mellan ångturbinen och likströmsomformaren.Lagamill 2014-93
Ångcentralen byggs ut med en kolpanna av fabrikat Asea-Stahl
Mod.MBC och på 20 megawatt. Detta var en tung transport och lyftet krävde den största mobilkranen som då fans i Skandinavien.
Lagamill 2014-92
Här är allt klart för lyftet.Lagamill 2014-109
Nu skall den in genom taket.Lagamill 2014-104
Här står kolhuset med kolpreparering färdigt i detta blå huset.
Maskinist Lennart Nilsson vid oljepannorna. Fab. Generator.Maskinist Lennart Nilsson och Olé Nilsen vid kol pannan. Fab. ASEA/Staal.Maskinist Patrik Holmqvist vid elpannan. Fab. Ekströms.Maskinist Ingemar Håkansson i Ångcentralens kontrollrum.