Thimsfors Pappersbruk

Lagamill

Vattenkraften


Kraftstation och träsliperi i början av 1900-taletLagamill 2014-51
Träbron som fanns nedströms från kraftstationen. Gamla Ulvsbäcks bro över Lagan fanns mellan husen Brotorpet ( Appelbergs ) huset syns på bilden och det hus som brukets el-chef Harry Blixt bodde i.
Interiör från Kraftstationen år 1919.Lagamills kraftstation år1919
Personerna på bilden är från vänster 1. Maskinist Johan Svensson (Cykel Johan) Yttre Gällareböke 2. Elektriker Arvid Andersson Timsfors
3. Maskinist Albert Bengtsson Skiphult 4. Grovarbetare Carl-Oskar Andersson ( Borås-Andersson ) Timsfors.
I förgrunden syns de liggande likströmsgeneratorerna. Kraftstationen byggdes 1897och ombyggdes 1925 samt 2:a ombyggnaden 1951
Bilden är tagen år 1919 av D. Samuelson Råstorp.Personal vid Timsfors Kraftstation omkring År 1900. Personerna är Fr. vänster
A Bruhn, Algot Andersson, Otto Hellström, Alfred Blixt, ¨Busse¨ Andersson
och Edvin Lövgren. Sittande Fr. vänster Gustav Juhlin och Bengt Bengtsson.Flygbild med kraftstationen och träsliperiet i förgrunden, här syns Fiskedammen till höger på bilden.
Denna fylldes senare med avfall från bruket. Fotot kan dateras till år 1925 därför man kan se att ombyggnad av kraftstationen är påbörjad och
här är den gamla träbyggnaden kvar som utgör kraftstationsdelen.

Kraftstationen och träsliperiet på 1940-talet.Kraftstationen på 1940-talet.Kraftstationen och träsliperiet på 1920-talet.En vacker bild av kraftstationen och träsliperiet som det såg ut från 1925 till 1950.Hantverkare utanför kraftstationen. En dykare syns i mitten av personalen.Ett arbetslag utanför kraftstationen, troligen under ombyggnaden 1950.Kraftstationen som den såg ut efter moderniseringen år 1951.Ronny Holmstrand och Annika Sjögren ”Gustavsson” som är släkt
med varandra arbetar med havreskörden på en åker mellan
Ulvsbäckabron och kraftstationen.Här pågår reparation av en vattenturbin. De som syns på bilden är från vänster: Knut Emanuelsson.
En montör från Finnspång och Ingemar Andreasson samt två okända.Maskinist Ingvar Blomgren vid en ASEA-generator i kraftstationen.Timsfors kraftstation. På bilden syns. Fr.v. 1 Oskar Andersson målare, 2 Viking Kristensson maskinist,
3 Simon Andersson, 4 Tore Andersson, 5 Johan E Svensson maskinist.
Underhållsarbete på kraftstationen och damm år 2004.
Munksjö AB sålde kraftverket till sydkraft år 1983 då koncernen befann sig i ekonomisk kris.