Thimsfors Pappersbruk

Lagamill

Gammalt och Nytt


Klockan är 16.00 och den dagarbetande personalen är på väg hem, här vid de gamla portarna med Lagamills fyrklöveremblem ingjutna.


Lagamill 2014-52
Infarten till bruket såg så här ut i början på 1920-talet med portvaktsstugan till höger om infarten. Vid denna tid var fordonen inte så många och stora som man kan se så är trägrindarna inte så breda.Så här såg fabriken ut från början. Bilden tagen år 1900. Lägg märke till Sverige och Norges unionsflagga.
I förgrunden syns lumpbalar utmed järnvägsspåret och framför dessa håller personal på att färdigställa tjärpappsrullar.Lagamill 2014-54
Infarten till bruket på 1980-talet. Nu har trafiken ökat och portarna blivit bredare.

Bruket i drift år 2006, här syns personalparkeringen i förgrunden därefter ser man reparationsverkstaden och längst bort är pappersbruket med röken från skorstenarna. Brukets namn är nu Smurfit Kappa Lagamill AB.Lagamill 2014-56
En bild från Bruksvägen på pappersbruken en vinterdag på 1980-talet.

Här har fotografen tagit en bild på brukets framsida ”västra”. Fabriken är här något tillbyggd och året är c:a 1920.En bild på bruket tagen ifrån Bruksvägen på 1930-talet.Pappersbruket på vykort fotograferat från åsidan. Till höger syns bashuset vid åkanten där virket som skulle bli slipmassa mjukades upp
med ånga i en tryckbehållare. Ångcentralhuset syns med gaveln mot Lagan och de höga byggnaderna var de första maskinhallarna.
Bilden är tagen omkring år 1900.Vykortet är från tidigt 1900-tal. På bilden syns åbron och till höger om bron syns Thims gamla byggnader och bruket syns till höger på bilden.
Bruket från kanalsidan.
Bruket är här fotograferat från öster. Bilden är märkt D Samuelsson 1919.
Flygfoto med bruket set från söder år 1938 och här syns brukskontoret i förgrunden.
Flygfoto som översiktsbild från öster av Timsfors samhälle och bruket år 1938. Här syns bostad Nr.9 i kanten på bilden till höger och det
går också se att nuvarande Ljungbyvägen ännu inte är byggd.
Flygbild över bruket från sydost år 1938.
Flygfoto med bruket sett från öster år 1938.Flygfoto med bruket set från sydöst år 1938, här syns också arbetarebostäderna 1:an 2:an 3:an 4:an nederst i högra hörnet.Flygfoto från 1938 med kraftstationen och träsliperiet i förgrunden samt den nu igenfyllda fiskdammen i mitten på
fotot samt pappersbruket högre upp på bilden utmed kanalen.
Flygbilden är fotograferad av Jerry Gladh år 2007 året efter nedläggningen av pappersbruket.Lagamill 2014 (50 av 50)
Flygfoto över bruket från söder år 1972.Lagamill 2014 (12 av 50)
Flygfoto över bruket från norr år 1973.Lagamill 2014 (11 av 50)
Flygfoto fotograferat över nya sedimenteringen år 1973.

Elvi Norling kom med sina föräldrar till Thimsfors 1898, pappa Karl Norling anställdes som pappersmästare på det nystartade
pappersbruket och deras bostad var huset som låg på Timsholmen (Långholmen)
Elvi var då bara 2 år. Som vuxen var Elvi en flitig tecknare av många motiv från Timsfors. Denna bild visar bostäderna Nr.4 och 3 samt
längst bort skymtar bostadskasern Nr.2
Elvi Norling kom med sina föräldrar till Thimsfors 1898, pappa Karl Norling anställdes som pappersmästare på det nystartade pappersbruket
och deras bostad var huset som låg på Timsholmen (Långholmen)
Elvi var då bara 2 år. Som vuxen var Elvi en flitig tecknare av många motiv från Timsfors. Denna bild visar Fiskedammen och brukskontoret
skymtar uppe mellan träden. Fiskedammen fanns mellan bruket och kraftstationen men är sen många år fylld med avfall från fabriken.Elvi Norling kom med sina föräldrar till Thimsfors 1898, pappa Karl Norling anställdes som pappersmästare på det nystartade pappersbruket
och deras bostad var huset som låg på Timsholmen (Långholmen).
Elvi var då bara 2 år. Som vuxen var Elvi en flitig tecknare av många motiv från Timsfors. Denna bild visar Kägelbanan och ett lusthus
uppe på kullen, dessa var till för brukets tjänstemän och fanns utmed Lagan strax nedströms där i dag infarten för gods till Solden finns.
Elvi Norling kom med sina föräldrar till Thimsfors 1898, pappa Karl Norling anställdes som pappersmästare på det nystartade pappersbruket
och deras bostad var huset som låg på Timsholmen (Långholmen)
Elvi var då bara 2 år. Som vuxen var Elvi en flitig tecknare av många motiv från Timsfors. Denna bild visar pappersbrukets
såg som fanns på västra sidan av åbron. Här sågades det mesta av brukets timmer för användning till byggnader, slipers, emballage för färdigt
papper och mycket mera.
Elvi Norling kom med sina föräldrar till Thimsfors 1898, pappa Karl Norling anställdes som pappersmästare på det nystartade pappersbruket
och deras bostad var huset som låg på Timsholmen (Långholmen)
Elvi var då bara 2 år. Som vuxen var Elvi en flitig tecknare av många motiv från Timsfors. Denna bild visar den gamla åbron med dammluckor
sedd från vägen till Långholmen.


Brukets första logotype.
Aktiebrev år 1914
Aktiebrev år 1929
Aktiebrev år 1929
Vy över kanalparti och åbron, fotograferat ifrån vattenverkets tak år 2006.
Vy över kraftverksdamm och åbron sommaren 2006.Vy över kraftverksdamm från vattenverkets tak år 2006.
Vy över pappersbruket från vattenverkets tak år 2006.
Vy över pappersbruket från söder år 2006.
Vy från pappersbrukets tak mot Solidfabriken år 2006.