Pappersbrukert 50 år
H22-50-Årsjubileum program1946
H24-50-Årsjubileum program 1946
H26-50-Årsjubileum matsedel 1946
H20-50-Års Jubileum 29 juni 1946
H30-50 års-jubileum 1946
H40-50 års-jubileum 1946
H50-50 års-jubileum 1946
H60-50 års-jubileum 1946
H70-50Årsjubilum August Nilsson
H80-50-Årsjubileum Lenander Andreasson