Thimsfors Pappersbruk

Lagamill

Kontor / Personal


Brukets kontor var under de första åren inrymt i ena flygeln på Gammelgården. Något år efter starten stod det nya brukskontoret klart på höjden strax söder om själva fabriksbyggnaderna. Det tjänade som brukets huvudkontor under lång tid, långt in på 1970-talet. I kontorsbyggnaden inrymdes också bostadslägenheter. Där bodde bl.a. brukets kamrer med familj. Denna tjänst hade sedan starten och till mitten av 1930-talet Johannes Müntzing, kallades Jonny.

På 1980-talet såldes kontorsbyggnaderna till den i Markaryd kände karamell Kaj som startade karamelltillverkning där. Senare såldes byggnaderna till Sven-Olle Svensson, som under 1994 startade ett bryggeri där. Detta gick senare i konkurs, och byggnaderna blev åter i Lagamills ägor. Under 2008 revs de ursprungliga kontorsbyggnaderna.

Jag som har skrivit detta är sonson till Jonny Müntzing och har en tid varit anställd på bruket som elektriker.
Jan Müntzing.
Thims Gammelgården
Omkring år 1790 byggde Anders Thim Gammelgården och bodde här med sin fru Eleonora Bask och sonen Johan Jacob Thim.
Här bodde också brukets tjänstemän, och några av dessa var Hjalmar Brange som bodde i västra flygeln. I mitthuset bodde
Carl-Johan Enderlin, Valfrid Andersson, Karl Norling, Holger Svensson, och i högra flygeln bodde Gustav Blomgren.
Under brukets första år utgjorde den högra flygeln på gården kontor för pappersbruket.
År 1972 revs Gammelgården för att ge plats åt nya pappersmagasin.Kontoret Lugnet från tidigt 1900- tal.Brukskontoret Lugnet i sina glans dagar.Sture Müntzing på trappan till kamrerslägenheten i kontorshuset Lugnet.
Jonny Müntzing tillsammans med en av sina söner utanför det då så vackra kontoret.
Jonny Müntzing i kontorets lägenhet på sin 50-årsdg år 1916.
Interiör från Fam. Jonny Müntzings lägenhet i kontorshuset.
Anställda vid Thimsfors bruk någon gång vid sekelskiftet 1900. Känner ni igen namnen på några av dem?
Översta raden fr. v.: Pappersmästare Karl Norling, kassör Axel Sjöstedt, utlastningsförman Oskar Lundqvist, speditör Fredrik Åström,
inspektor Ludvig Wennerberg, pappersmästare Frans Dahlstrand, elverkstadsförman Gustav Juhlin.
Undre raden fr. v.: Ritingenjör Bror Ljung, kamrer Johannes Müntzing, VD Alvar Müntzing, driftsingenjör Alex Jensen,
mekverkstadsförman Alfred Ekman. Hunden Perro tillhör Johannes Müntzing.

Kontorspersonalen framför kontoret. Frv. v. 1. Alvar Helmersson, 2. Gustav Blomgren, 3. Sten Stensson, (från Jönköping) 4. David Svensson,
5. Harald Åström, 6. Jonny Müntzing, 7. Sixten Rosén, (från Jönköping) 8. Lasse Åström.
Jonny Müntzing med sin hund på kvarnstenen vid kontoret.
Denna kvarnsten som Jonny har mejslat in sin initial och åren han var verksam på bruket finns nu uppsatt vid Solidfabriken.

Lagamill 2014 (1 av 50)
Kamrer Jonny Müntzings döttrar fr.v. Christina och Gerda på brukets tennisbana som fanns vid kontoret i backen mot kraftstationen.Lagamill 2014-53
Röda kontoret från Bruksvägens sida. Här hade pappersbruket sin administration och ledningspersonal.
Personalchef Kenneth Mjöberg på sitt kontor, tydligen före datorernas införande.


Lagamill 2014-66
Leif (Surte) Andersson som bland annat var chef och försäljare för plastfilmstillverkningen.Lagamill 2014-68
Hans Rydell som var chef och försäljare för Kaschermaskin KM 20.Lagamill 2014-67
Gösta Dahllöf som var försäljare för pappersprodukterna.
Linda Nilsen på ”röda” kontoret har hand om transporterna.Kontorspersonal på ”röda” kontoret (brukskontoret) övre raden Fr.v. Linda Nilsson, Karin Svensson, Ing-Britt Nielsen.
Undre raden Fr.v. Jeannette Borgström, Bertil Svensson och Karina Borg-Larsen.


Lagamill 2014 (26 av 50)
Bertil Svensson från Yxenhult som var planerare för produktionen först på wellpappen och senare för pappersbruket.

Lagamill 2014 (32 av 50)
Kaffestund på kontoret. Fr.v. Judith Heiel, Karin Svensson, Lisbeth Jonsson.


Lagamill 2014 (48 av 50)
Kristina Cullin vid rörposten som var modernt på 70-talet.
Fotot är tagit på skifteslaboratoriet där man då arbetade i 5-skift alltså dygnet runt och alla dagar.
I dag heter damen Kristina Rosic
Kontoret som köptes av Karamell-Kaj och gjordes om till karamellfabrik och senare såldes till Sven-Olle Svensson där han bedrev öltillverkning
för att senare åter hamna i brukets ägor. Då byggnaden var förfallen så revs huset år 2007.