Thimsfors Pappersbruk

Lagamill


Träsliperiets historia 1951-1977
av Sten Svensson


Jag skall sammanfatta lite om nya sliperiets historia åren 1951-1977.

Beslut om att bygga ett nytt sliperi togs i slutet av 1940-talet, det skulle ersätta det gamla vid kraftstationen.
När byggnaden var klar var mitt första jobb att montera alla fläktar, både för värme och ventilation.
Jag var med Sven Nilsson och gjorde detta. Han var mest känd som Sadelmakarens Sven.
Efterhand så började maskinerna att komma från Jössefors, där dom tidigare varit i drift, även slipverken.
Maskindelarna var hårt slitna. Det blev mycket reparationer, en del fick bytas ut mot nytt.
Jag var med och monterade dessa med Johansson från Karlstads mekaniska verkstad.
Igångkörningen skedde 1951.
Veden kom på lastbil som i början var lastad på för hand.
Det fans en stor kran vid renseriet som lossade bilarna, lyfte av veden ner i en bassäng och sen vidare upp till barkmaskinerna, och vidare till två bandsågar.
Därefter på elevator upp i bassängen där veden flöt fram till två slipverk.
Veden lyftes i för hand, ett tungt och krävande jobb. Efter flera silningar av massan kom den fram till upptagningsmaskinen, genom pressvalsar och fram till balpressarna, färdiga vägde balarna 200 kg. c:a 50 % lufttorr massa.
Efter hand kom produktionen upp i 13000 årston.
Som mest arbetade 37 man i sliperiet. Fem skift i sliperiet, fem man på skift, övriga jobbade i renseriet och med utlastning av produktionen.
En arbetsledare på dagtid.
Produktionen levererades till Lagamill, Strömsnäsbruk, Hyltebruk och Jönköping.
En del massa exporterades till Holland och England.
Med bil till Halmstad och sen vidare med båt.

Jag heter Sten Svensson och var i sliperiet i stort sett hela tiden 51-77.
Dom sista åren som arbetsledare.