Bostäder

Hus Nr.5 med wellpappsfabriken i bakgrunden. Sista hyresgästerna var Allan Johansson och Sven Johansson med familjer. Huset revs i mitten av 70-talet.

Loading Image