Bostäder

Arbetarebostad Nr.5 Här bodde ladugårdsförmannen Sven Johansson med fam. på nedre våningen och chauffören Allan Johannesson med fam.på övre våningen. Huset är rivet och låg där i dag Soliden har sin personalparkering.

Loading Image