Bostäder

Arbetarebostad Nr.11 Här bodde Gunnar Blomqvist med familj i många år. Huset finns med i torpförteckning under Thimsfors ägor och torpet namn var då Strömsnäs, ägaren var vid slutet av 1800-talet Johannes Boll, han skulle göra 35 dagsverk fram till 1885 och därefter 50 dagsverk förmodligen åt brukspatron Thim.

Loading Image