Pappersproduktionen

PM 2 startades 1899 och hade en arbetsbredd på 160 cm. På denna maskinen tillverkades duplexpapper som användes vid husbyggnad andra kvalitéer var grålump, förhydningspapp, board och en kvalité för bilpackningar. Maskinen var i sin konstruktion lik PM 1 med planvira och pressparti på övre våningen och torkcylindrarna vertikalt placerade ned till bottenvåningen där glätt och upprullning var placerade, inte heller denna maskinen hade någon lyftanordning från början för att lyfta ur de färdiga pappersrullarna med utan detta fick göras för handkraft. Att denna lilla och smala maskin fick vara i drift så länge berodde i huvudsak på att den tillverkade en bra kvalité för KM 6 och att banbredderna var densamma. Maskinen togs ur drift1970. Här arbetade förare: Karl Öhrn Timsfors, Albert Öhrn Haghult, Edvin Svensson Timsfors, Allan Bengtsson Timsfors, Harry Kursell Timsfors, Passare: Freddy Rosander Timsfors, Karl Kennedy Johansson Timsfors, Edvin Karlsson Hualtet.

Loading Image