Pappersproduktionen

PM 1 startades 1898 och hade en arbetsbredd på 210 cm. På denna maskin tillverkades grålump och tjärpapp av textilfiber. Maskinen bestod av planvira och pressparti som var placerat på övre våningen och med torkcylindrarna vertikalt placerade ned till bottenvåningen där en liten yankeecylinder, tjärdränk och 2 st. torkcylindrar var placerade därefter en glätt, skärverk samt upprullning. Lägg märke till att ingen lyftanordning finns för att lyfta ned de färdiga rullarna, utan dessa fick lyftas ned för hand. Tjäran tillreddes i 4 st. grytor i den så kallade tjärkoken där beck värmdes med ånga för att bli flytand och här blandades in stenkolstjära från tankar som var placerade i marken utanför byggnaden ytterligare en inblandning var harts från en hartskok som fans på övre våningen, när koket var färdigt så gick det vidare till tjärdränken i maskinen, av detta var lukten av tjära och kemikalier mycket stark vid maskinen. Maskinen stoppades år1956 Här arbetade maskinförare: Tobias Svensson Timsfors, Robert Appelberg Timsfors, Tage Kursell Timsfors. Passare: Thor Lindoff Timsfors, Wilhelm Johansson Ulvsbäck, Wilhelm Lindoff Kråkebacken.

Loading Image