Wellpappsproduktion

Aina Hedberg och Birgit Lindkvist kör rill och skärmaskinen.

Loading Image