Wellpappsproduktion

Här rivs utskottsarken sönder och blir till balar som i sin tur blir nytt papper i pappersbruket. Personen på bilden känner vi inte igen.

Loading Image