Wellpappsproduktion

Maskinförare Ivan Johansson med mikrofonen och Gunnar Fransson vid wellmaskinen ser till att det blir wellpapp med kvalité som kommer fram i maskinen.

Loading Image