Wellpappsproduktion

Leif Wessman och Gunnborg Vedman arbetar med tryckpressen.

Loading Image