Bostäder

Arbetarebostad Nr.8 Huset fanns på ¨Kråkebacken¨. På bilden syns Linne och Artur Åslund. Barnen på kälken är ¨Kalle i vångens¨ Maja och Gunnar Svensson.

Loading Image