Wellpappsproduktion Klicka för större bilder

Invigning av Wellpappsfabriken 1961. VD Sten Th:son Lundberg trycker på startknappen. Från vänster känner vi igen Viking Kristensson därefter står platschef Ralph Andrésen.

Wellpappsfabriken år 1962.

Wellpappsfabriken före utbyggnaden 1966.

EWJ i Älmhult bygger ut Wellpappsfabriken år 1966.

Leif Håkansson vid rillverket.

Leif Jönsson skarvar en rulle i wellmaskinen.

Ove Svensson på utlastningskontoret.

Lars Elmgren vid avrullningstället på wellmaskinen.

Här lastas Wellpappslådor på bil. På bilen står Ove Andersson som är chaufför i mitten med papper i handen är ?? Lilja och på trucken står Arne Hellström.

Wellpappsmaskin nr 1

Gullvi Nilsson i kontrollrummet till wellmaskinen.

Harry Lundfald vid wellpappsmaskinen.

Börje Nilsson som var arbetsledare på wellpappfabriken.

Sivert Svensson, Ingrid Bergstrand (Jonsson) och Lillemor Lundh på väg hem efter avslutat skift på wellpappsfabriken.

Wellpappsmaskin nr 1 år 1961.

Wellpappsmaskin Nr.1 i början av 1960-talet.

Wellpappsmaskinens början där avrullningsställen finns.

Wellpappsmaskinen. Här är det dags att skifta rulle. Den som gör detta är Jönsson från Strömsnäsbruk.

Översiktsbild av wellpappsfabriken.

Översiktsbild av wellpappsfabriken.

Tryckpress i wellpappsfabriken där lådorna får sin form och den bild med text som kunden beställt.

Britta Björk och Marie Virta vid bordshäftmaskin.

Efterarbetet med wellpappsprodukterna utfördes till stor del av de kvinnliga arbetarna.

Gullvi Nilsson vid hopfogning av kartongerna.

Stina Nilsson i wellpapsfabriken.

Hopfogning och packetering av wellpappslådor gör Märta Kristensson, Elfton Ragnarsson och Sonja Kristensson.

Leif Wessman vid en av tryckpressarna.

Reparatören Lennart Kristensson justerar knivar och urmakare på en rotationstans.

Leif Wessman och Gunnborg Vedman arbetar med tryckpressen.

Maskinförare Ivan Johansson med mikrofonen och Gunnar Fransson vid wellmaskinen ser till att det blir wellpapp med kvalité som kommer fram i maskinen.

Jaakko Tikkanen vid en hopfogningsmaskin.

Stefan Mesaros vid rullbanetransporten.

Sten Jönsson justerar knivar och rillar på en tryckpress.

Tord Andersson som truckförare.

Bengt Åke Gunnarsson i wellpappsfabrikens pausrum.

Bengt-Olof Öhrn kör in pappersrullar till wellpappsproduktionen.

Lars Jönsson vid driftspulpet till Wellpappsmaskin Nr.1

Mottagare vi Wellpappsmaskin Nr.1 Den bortre personen heter Douglas.

Allan Johnsson vid wellmaskinen.

Här påklistras rivtape på wellpappen som skall användas för att öppna den färdiga lådan med.

Mellanlagring av wellkartongark som skall bli lådor i tryckpressarna.

Här blir kartongerna buntade för att sedan läggas på pallar.

Vy över Wellpappsmaskin Nr.2

Här häftar de samman lådorna på bordshäftmaskinen. Till höger står Ingrid Jonsson (Bergstrand).

De kartonger som skall vara fukttåliga beläggs här med en vaxfilm. I förgrunden står Gisela Pärnerson.

Wellpappsmaskinens avrullningsställ.

Leif Nilsson förbereder rullbyte i wellpappsmaskinen.

Aina Hedberg och Birgit Lindkvist kör rill och skärmaskinen.

Här rivs utskottsarken sönder och blir till balar som i sin tur blir nytt papper i pappersbruket. Personen på bilden känner vi inte igen.

Wellpappsmaskinens avrullningsställ.

Lars Åström ansvarar för klichéerna till tryckpressarna.

Juha Luukkonen och Urban Andersson arbetar vid en rillmaskin.

Bertil Pettersson gör en inställning på tryckpressen.

Mats Nilsson och Åke Magnusson arbetar vid en tryckpress.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Yrsa Jensen och Birgitta Johansson.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Sten Jönsson, okänd, Peter Åström, Lars Wilms, Björn Magnusson och Anders Andersen.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Britta Björk, Orvar Torkelsson, Lillemor Lund, Stina Nilsson, Väkeväinen, Anita Wessman och Börje Nilsson.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Inger Sandström, Roland Jönsson, Urban Andersson, Christel Bäck och Liselott Kristensson.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Melker Sjölund, Bertil Pettersson, Kurt, Dick Meier, Anders Gustavsson och Leif Wessman.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Gunvor Lundfald, Lillian Fredriksson, Gomilsek och Karin Jönsson.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Gudrun Bengtsson, Rita Heinonen, Ankica Lovakovic, Jasminka Muzenjak, Lena Lindblom och Ann-Sofie Gabrielsson.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Anita Pohlman, Gösta Claesson. Göran Pohlman, Rosita, Liselott Jönsson och Ingrid Andersson.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Åke Nilsson, okänd, okänd, Gullvi Nilsson, Kent Johansson, Lars-Olle ”Tjolle” Strandkvist och okänd.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Per-Anton Bengtsson, Gunnar Svensson, okänd, Sten Rask-Nielsen, Bengt-Olof Öhrn och Stig ”Kajan” Thörnkvist.

Invigning av nya matsalen med kaffe och dopp till Lucia 1985. På fotot är fr. v. Okänd, Lars-Åke Nilsson, Lilly Nilsson, Maud Johansson, Effie Gustafsson, Berit