Vattenrening Klicka för större bilder

Vattenverket

Thims Gamelgården västra flygeln målad av Allan Olsson år 1975. Då gården revs år 1973 så måste Allan ha målat detta efter ett foto. I denna byggnad var Timsfors Bibliotek inhyrt en tid under 60-70 talet.

Biologisk vattenrening

Göran Andersson var den som ansvarade för driften av avloppsvattenreningen fram till nedläggningen år 2006.

Biologisk vattenrening

Biologisk vattenrening

Biologisk vattenrening

En vy över avloppsvattenreningen med luftningsbasäng längst ned i bilden. Fotot är tagen före sista tillbyggnaden på 2000-talet.

Biologisk vattenrening

Vattenverket

Invigning av avloppsvattenreningens sedimentbassäng. Bassängen är 40 met. i diameter och invigdes år 1973.