Underhållsverkstäder Klicka för större bilder

Underhållspersonalen utanför den gamla reparationsverkstaden. På rad 1 sitter: Snickare August Hjärtstrand, Reparatör Johan ” Landin” Tånneryd, Smed Harry Nilsson, Svarvare Ludvig Nilsson, Ingenjör Hjalmar Brange, Snickare Gustaf Wilhelm Bergstrand, Lokförare Robert Axelsson, Smed Hjalmar Strömberg, Reparatör Sven Nilsson. Rad 2: Reparatör Rudolf Nilsson, Reparatör Åke Engstöm, Reparatör Oskar Gladh, Reparatör Josef Karlsson, Reparatör Oskar Axelsson, Reparatör Emil Andréasson, Snickare Edvard Karlsson, Plåtslagare Karl Svensson, Reparatör Nils Nilsson, Reparatör Gottfrid Jansson, Smed Nils Nilsson, Reparatör Harry Timsten, Reparatör Erik Blomnér, Snickare Erik Svensson, Snickare Oskar Malm.

Gamla verkstaden på 1920-talet.

Planhyvel i verkstaden.

Åke Larsson slipar torkcylinder.

Reparatören och Huvudskyddsombudet på bruket Erik Värnebro som här står vid verkstadens planhyvel.

Elektriker John Blomgren

Ali Esko i elverkstaden.

Finklädda på elverkstaden. Dessa är Jan Müntzing och Daffin Lindqvist.

Elgubbar.

Reparatören och Huvudskyddsombudet på bruket Erik Värnebro som här står vid verkstadens planhyvel.

Finklätt folk i elverkstaden. Kan det vara fest på gång? Fr. v. elektrikerna Ali Esko, Jan Müntzing och Ingvar Blomgren.

Roy Johansson och Lars-Gunnar Öhrn vid en transformator.

Reparatörerna John Smith och Torbjörn Johannesson på väg mot verkstaden med något som skall lagas.

Erik Blomér och Nils Nilsson studerar en ritning i reparationsverkstaden.

Underhållspersonal på utbildning. Från vänster står Karl-Erik Svensson, Göran Holmgren, Sven Jonasson, Utbildningsledare, Lars Persson och Roland Nilsson.

Karl Johannesson ”Kalle på Lösen” utanför reparationsverkstaden. Kalle jobbade som rörläggare i många år på bruket.

Förrådsförvaltare Daffin Lindkvist på sitt kontor.

Gruppfoto på verkstadspersonal med pappersmassa från träsliperiet i bakgrunden. Stående från vänster är Erik Värnebro, Arne Holmgren, Ingemar Andréasson, Sten Svensson, Bengt Ragnarsson, Lennart Kristensson, Åke Larsson, Lennart Wickberg, Ingvar Blomgren. Främre raden från vänster sitter Roy Johansson, Rolf Crona, Hans Johansson, Conny Svensson och Nils Rudolfsson.

Några som åkte till England och demonterade en pappersmaskin som kom till användning när PM15 byggdes om år 1980. Vårt kaffe var uppskattat av den engelska personalen och kom gärna på besök när det var kaffetid.

Här var det trångt i det engelska pappersbruket för att transportera ut maskindelarna mellan maskiner som var i drift.

En pappersmaskin i England där torkcylindrar kom till Timsfors. På bilden är fr.v. underhållschef Gösta Claesson, reparatörerna Arne Holmgren, Jarl Holmqvist, Knut Emanuelsson.

Reparatörerna i svetsavdelningen är fr.v. Bert Björk, Nils-Åke Jönsson ( flygaren ), Knut Emanuelsson.

Brukets lastbil som Gunnar Olsson körde i många år och som här står parkerad vid verkstadsbyggnaden.

Här är instrumentpersonal i samspråk, fr.v. Johnas Eschricht, Lars Persson, Bertil Gustavsson, praktikant Svensson från Göshult.

Stefan Jönsson i svarvaretagen.

Hans-Åke (Hasse) Engström vid smedjan i verkstaden.

Mek.verkstadens arbetsledare Rikard Nilsson på sitt kontor.

Peter Johansson svarvar delar till ångboxar för torkcylindrar.

Freddy Jensen hårdsvetsar en upplösarerotor som utsätts för mycket slitage när returfiber ska lösas upp.

Peter Johansson svarvar delar till ångboxar för torkcylindrar.

Andres Holmgren vid långsvarven fab. Köping där ledvalsar och långa axlar svarvades.

Joakim Pohlman och Igor Jasek är ute på ett serviceuppdrag.

Förrådsarbetare Lars Viridén kontrollerar att verktygen är hela och hänger på rätt plats.

Elverkschef Lars-Gunnar Öhrn övervakar och Ljungby El-mek utför service på motorer.

Förråd och Inköpschef Jan-Åke Petersson på sitt kontor.

Projektledare Arne Holmgren på sitt kontor i ”röda kontoret”.

Svarvare Pierre Kral vid sin svarv.

Verkstadsgubbarna som är samlade är Igor Jasek, Peter Johansson, Rikard Nilsson och Tomislav Vunak.

Underhållschef var Kent-Olof Svensson här på sit kontor i ”röda kontoret”

Sista arbetsdagen för Lars Persson den 9 feb. 2009. Lars arbetade som instrumenttekniker i många år på bruket och var den som hanterade all urkoppling av starkströmmen under avvecklingen i fabriken.

Interiör av verkstadsbyggnaden som är ljus och fin.

Verkstadsbyggnaden som stod klar År1957