Torvmossen Klicka för större bilder

Torvupplagringsplats och det så kallade spelet där vagnarna skulle upp och ned för den stora höjdskillnaden.

Torvbrytning på Timsfors bränntorvmosse under 1:a världskriget. El fanns inte tillgänglig på torvmossen vid denna tiden, så drivkraften kommer från en ångmaskin som måste varit tung och otymplig att flytta omkring. Personerna på fotot kan vi inte identifiera.

Torvbrytning på Timsfors bränntorvmosse under 1:a världskriget. El fanns inte tillgänglig på torvmossen vid denna tiden, så drivkraften kommer från en ångmaskin som måste varit tung och otymplig att flytta omkring. Personerna på fotot kan vi inte identifiera.

Kafferast på Timsfors torvmosse under 1:a världskriget. Christina Svensson från Norra Haghult kokade dagligen kaffe och serverade kakor alt. våfflor som hon bar dit i korgar till torvarbetarna. Vem betalade Christina för detta?

Torvbrytning under krigsåren för bränsle till ångpannorna. Rad 1 från vänster: Otto Hellström, Johan E Svensson, Hjalmar Strömberg och längst upp till höger står Alvar Helmersson i övrigt är de okända.

Ett torvbrytargäng på Timsfors bränntorvsmosse framför upptagningsmaskinen. Överst från vänster står Hilding Olsson Alanköp, Viktor på Ulfsbäck, Emil Boklund Hualtet, Erik Bergkvist Fägerhult, Edvin Svensson. Nedre raden syns Sven Svensson Kråkebacken, Karl Johansson ”kuskakalle”, barnen Göte Johansson, Sune Svensson ”Sunes cykel och sport” och Evert Johansson.

Torvupptagning 2:a världskriget 1942 - Å Engström, Y Öhrn, G Blomkvist, I Blomgren, N Andersson, S Johansson, k Nilsson

Tippvagnar på Timsfors torvmosse. Här syns från vänster Per-Adolf Andersson, Janne ”Lilljanne” Svensson och Olof Dahlström.

Torvbrytning på brukets torvmosse 1951.

Torvbrytning på brukets torvmosse 1951.

Torvbrytning på brukets torvmosse 1951.