Returpapper Klicka för större bilder

I pappersbruket behandlades returpapperet först till returfiber och därav tillverkades papper eller kartong på pappersmaskinerna. Returfiberberedningen inkluderade flera olika reningssteg med sand-, plast- och partikelavskiljning, bland annat genom silning och virvelrening.

Här består arbetet i att köra fram returpappret som skall malas till pappersmassa, men här har Sten Åslund hamnat i kärran och Karl-Yngve Nilson står vid skaklarna samt Ragnar Johansson väntar på att fylla i kärran bara den där Sten kan flytta på sig.

På kollergångstenarna sitter fr. v. Sten Åslund, Ernst Medin, Ragnar Johansson och Karl-Yngve Nilsson.

Här fyller Karl-Yngve Nilsson och Sten Åslund papper i kollergången medan Ragnar Johansson startar stenarna som skall mala pappret till massa.

Munksjös första pappersinsamlingsbil. Vid bilens balpress står Birger Jonasson, han körde till affärer, industrier och hushåll i kommunen där han samlade in papper, som sen blev till nytt papper i bruket.

Birger Jonasson i färd med att samla in papper i Markaryd med den första pappersinsamlingsbilen.

Munksjös pappersinsamlingsbil. Pappersbruket tillsammans med Markaryds kommun var tidiga med att samla in returpapper. De som utförde insamlingen med denna bilen var Lennart Nilsson och Birger Jonasson.

Bengt Gustavsson med lastmaskin vid intransporten till upplösningen år 2006.

Sune Sköld i massaupplösningen.

Jan-Evert Svensson i massaupplösningen.

Bo Håkansson rengör i ett massakar med propeller för omrörning av massan.

Massaupplösningsavdelningen som är första steget papperstillverkningen.

Återvinningspapper lossas från lastbilen som skall bli till nytt papper i bruket.

Pappersbalar som skall till upplösare för att bli till pappersmassa.

Pappersbalar som skall till upplösare för att bli till pappersmassa.

Karl-Yngve Nilsson vid en massaupplösare. Skall det kanske bli gipsskivskartong av detta?

Jan-Inge Andersson, Lennart Svensson, Tommy Kristensson sliter med en ”kalv” från upplösare Nr.7

Andreas Nilsson i kontrollrummet för massaupplösningen.

Massaupplösare nr.8

Här tippar lastmaskinen plastrejekt som sorterats bort från returpappret vilket blir till en stor hög, c:a 10000 ton/år.

Massaupplösare, här blandas vatten och returpapper och en rotor i botten bearbetar det till pappersmassa.

Arne Hansen på besök efter sin svåra armskada som drabbade honom när han fastnade med armen i en vals på PM15.

Bo Håkansson och en ”kalv” detta är plast, snören, tyg, ståltråd, m. m.

Conny Eliasson passar upplösare Nr.7

Conny Eliasson.

En rörig del av massaberedningen kan man väl säga.

Ingemar (Abbe) Johansson vid en hollendarekvarn.

Massasilar i upplösningen.