Pappersproduktion Klicka för större bilder

Lumpsalen och sortererskorna. Lump av gamla bomull och ylletextilier rensades från knappar och andra hårda föremål samt skars i bitar av damerna, därefter gick lumpen vidare till lumpsaxen för sönderdelas i små bitar för att sedan hamna i 1:ans holländarekvarn och när lumpmassan fåt rätt malning så flöt massan ut på PM1:s vira för att bli till lumppapper eller tjärpapper. Från vänster på bilden syns. 1 Stina Karlsson Sjöängen Markaryd, 2 Svea Aronsson Timsfors, 3 Hilma Bergström Skiphult, 4 Signe Nilsson Timsfors, 5 Lydia Cronqvist Timsfors, 6 skymd Gertrud Öhrn Kråkebacken Yttre Gällareböke, 7 Hilda Kvist Sjöängen Markaryd, 8 Anna-Lisa Kristensson Grälebo Timsfors, 9 vid fönstret kan vara Rut Strand Ulvsbäck 10 Ida Öhrn 2:an Timsfors.

Bruket från 1915-talet

Bruket från 1915-talet

Arbetsledare Harry Hjärtstrand uteavdelningen synar pappret.

Lossargänget. Från vänster: Ivan ”kusk” Johansson, Sten Svensson, Hilding Andreasson, Hilding Nilsson.

PM 1 startades 1898 och hade en arbetsbredd på 210 cm. På denna maskin tillverkades grålump och tjärpapp av textilfiber. Maskinen bestod av planvira och pressparti som var placerat på övre våningen och med torkcylindrarna vertikalt placerade ned till bottenvåningen där en liten yankeecylinder, tjärdränk och 2 st. torkcylindrar var placerade därefter en glätt, skärverk samt upprullning. Lägg märke till att ingen lyftanordning finns för att lyfta ned de färdiga rullarna, utan dessa fick lyftas ned för hand. Tjäran tillreddes i 4 st. grytor i den så kallade tjärkoken där beck värmdes med ånga för att bli flytand och här blandades in stenkolstjära från tankar som var placerade i marken utanför byggnaden ytterligare en inblandning var harts från en hartskok som fans på övre våningen, när koket var färdigt så gick det vidare till tjärdränken i maskinen, av detta var lukten av tjära och kemikalier mycket stark vid maskinen. Maskinen stoppades år1956 Här arbetade maskinförare: Tobias Svensson Timsfors, Robert Appelberg Timsfors, Tage Kursell Timsfors. Passare: Thor Lindoff Timsfors, Wilhelm Johansson Ulvsbäck, Wilhelm Lindoff Kråkebacken.

PM 2 startades 1899 och hade en arbetsbredd på 160 cm. På denna maskinen tillverkades duplexpapper som användes vid husbyggnad andra kvalitéer var grålump, förhydningspapp, board och en kvalité för bilpackningar. Maskinen var i sin konstruktion lik PM 1 med planvira och pressparti på övre våningen och torkcylindrarna vertikalt placerade ned till bottenvåningen där glätt och upprullning var placerade, inte heller denna maskinen hade någon lyftanordning från början för att lyfta ur de färdiga pappersrullarna med utan detta fick göras för handkraft. Att denna lilla och smala maskin fick vara i drift så länge berodde i huvudsak på att den tillverkade en bra kvalité för KM 6 och att banbredderna var densamma. Maskinen togs ur drift1970. Här arbetade förare: Karl Öhrn Timsfors, Albert Öhrn Haghult, Edvin Svensson Timsfors, Allan Bengtsson Timsfors, Harry Kursell Timsfors, Passare: Freddy Rosander Timsfors, Karl Kennedy Johansson Timsfors, Edvin Karlsson Hualtet.

Här är brukets första pappersmaskiner fotograferade. PM1 är maskinen till vänster, bortom denna står PM2 och maskinen med den stora torkcylindern är PM3. Många remdrifter och stora remskivor var det drivsystem som gamla maskiner var utrustade med, på bilden syns en del av dessa.

PM 3 startades 1901 och hade en arbetsbredd på 200 cm detta var en experimentmaskin som tillverkades på den egna verkstaden. På denna maskin tillverkades skippapper och silkespapper som sedan arkades i en skärmaskin som sorterades och räknades i antal ris av damerna i sortersalen. Maskinen bestod av planvira liten yankeecylinder och upprullning. Mannen på bilden är Robert Appelberg. Här arbetade förare: Victor Gustavsson 1:an Timsfors, Artur Svensson fackordförande Hästhagen, Oskar Cronqvist Timsfors. Passare: Edvin Karlsson Hualtet, Sten Åslund Timsfors, Gunnar Öhrn Hualtet. Maskinen togs ur drift år 1959.

Här syns pappersmaskin PM1 till höger på bilden och PM2 till vänster. Dessa två maskiner hade sina våtpartier på andra våningen medan torkpartierna var placerade på höjden mellan våning 1och 2, detta efter förebild från amerikanska pappersmaskiner, men effekten var inte den förväntade så det blev inte många efterföljare till denna maskinkonstruktion.

PM3 med silutrustning i förgrunden och långaxel på väggen som brukligt på gamla

Skiftförman C.D. Wickbergs skiftlag Rad 1: Einar Ek, Gösta Karlsson, Holger Lindqvist, Harald Strand. Rad 2: Maskinförare, Wiktor Gustafsson, Gustav Johansson, Adolf Kristensson, Skiftförman C.D. Wickberg, Maskinförare Theodor Fagerberg, Karl Öhrn, Wilhelm Lindoff, Wilhelm Johansson. Rad 3: Erik Cronqvist, Einar Svensson, Henry Karlsson, Yngve Gladh, Erik Kristensson, Gustaf Nilsson.

Pappersbrukets massalager, allt hanterades för hand och lastades upp på rallarvagnar som syns på bilden.

Bruket från tidigt 1900-tal

Bruket från åbron

Bruket med portvacktstugan i förgrunden

Förrådsförvaltare Eugen Sundberg låser upp brukets grindar.

PM5 till höger (PM14), PM3 i mitten och PM6 till vänster (KM20) personerna på bilden, vi tror oss se Erik Johansson vid KM20 och Bertil Svensson vid PM14.

Övre hollenderiet i pappersbruket. På bilden syns längst bort till höger två hollendare till PM4, därefter till höger två st. till PM3 och närmast till höger en som tillhör PM2, till vänster syns fyra hollendare som tillhör PM5. Massan som maldes i hollendarekvarnarna hissades dels upp på rallarvagnar med en hiss som torrmald massa från kollergångarna och dels via en transportör från nya kollergångarna. Här matade personalen i massan i hollendarna där massafibren fick bearbetas och färg samt kemikalier tillsattes för att pappret skulle få de rätta egenskaperna. När massan var färdigmald så lyftes en bottenplugg upp och massan släpptes ned i ett massakar på undre våningen och nu var massan klar för pappersmaskinen. Här arbetade Allan Wall Sjöängen Markaryd, Karl Svensson Kråkebacken Yttre Gällareböke, Sven Nilsson Åsa, Knut Svensson Prästtorpsvägen Timsfors, Hilding Andersson Haghult, Bror Andeberg Holma, Oskar Nilsson Åsa

KM 6 senare KM 20 startades 1944 och har en arbetsbredd på 168 cm. På denna kaschermaskinen klistras upp till 4 pappersbanor samman till ytvikter mellan 350-900 g/m² denna klisterkartong användes till skokartonger, spikpaket, pärmsidor och mycket annat. Maskinen på bilden står uppställd i sydöstra delen av maskinhallen men flyttades 1960 till en ny lokal på västra sidan av maskinhallen. Maskinen består av avrullningsställ, färgverk för mönstertryck därefter 3 st. klisterverk och klisterpress sedan 4 st. torkcylindrar, skärverk, upprullning om kunden vill ha kartongen i rulle vidare en klipp med stapelverk vilket är det vanligaste att kunden vill ha kartongen i måttbeställda ark. Mannen på bilden är Viking Larsson. Maskinen är nu uppköpts av SWT Swedish Winding Technologi. Här arbetade förare: Erik Johansson Timsfors, Erik Kristensson Timsfors, Viking Larsson Markaryd, Ibb Nielsen Hualtet. Passare: Rune Svensson Ängaltet Bråthult, Viking Kristensson Timsfors, Roland Nilsson Timsfors. Klippassare: Anker Hansen Markaryd, Jonny Karlsson Hualtet.

PM5 senare PM14. Bilden är från 1940-talet.

I bakgrunden finns PM14:s upprullning. Från vänster syns Lars Jönsson Kråkebacken, i mitten Erik Holmstrand och vid pappersrullen står Gunnar Blomqvist.

PM 7 som senare fick Nr. PM15. Bilden är från 1950-talet, denna pappersmaskin var då en mycket liten maskin som byggdes till i flera omgångar och blev brukets mest produktiva.

På bilden syns PM7 senare PM15. personerna är Gunnar Blomqvist vid ratten tillhörande PM5 senare PM14 och Gunnar Svennson vid Pm7:s yankeecylinder.

Upprullningen PM7 senare PM15.

PM 7 som senare fick Nr. PM15. Bilden är från 1950-talet, denna pappersmaskin var då en mycket liten maskin som byggdes till i flera omgångar och blev brukets mest produktiva.

Här pågår sortering, vägning och emballering av balar. På bilden syns fån vänster: Johan Andreasson Exhult vid balpressen, Margit Johansson ”Nilsson” sorterar arken, Dagny Gustafsson ”Svensson” vid vågen mod. äldre och Axel Bengtsson på Anderslöv förbereda balemballering.

Artur Åslund instruerar Harry Hjärtstrand i PM15:s Kondensatkällare.

Här pågår papperssortering och arkräkning. På bilden syns från vänster Maj-Britt Larsson ”Ekström”, Ingeborg Björkman och Emmy Johansson liggande på knä för att räkna arken.

Bilden på dessa unga pappersarbetare är tagen i papperssortering-salen Fotot är tagits c:a år 1910 Övre raden 6:e från vänster står Henrik Nilsson och på 2: raden nerifrån 5:e från vänster står Hilma Hulten (Hilding Nilsson Timsfors föräldrar som ogifta)

Bilden på dessa unga pappersarbetare är tagen på trappan utanför pappersbruket Fotot är tagits c:a år 1910 Övre raden 2:a från vänster står Henrik Nilsson och på raden framför 3:a från vänster står Hilma Hulten (Hilding Nilsson Timsfors föräldrar som ogifta)

Här pågår sortering, vägning och emballering av balar. På bilden syns fån vänster: Johan Andreasson Exhult vid balpressen, Margit Johansson ”Nilsson” sorterar arken, Dagny Gustafsson ”Svensson” vid vågen mod. äldre och Axel Bengtsson på Anderslöv förbereda balemballering.

Ragnar Nilsson vid PM5 senare PM14:s Sieberparti.

Två arkmaskiner för tunna pappers kvalitéer typ silkespapper.

PM14 har här fått en ny torkkåpa.

Holger Svenssons skifteslag år 1954. Arbetarna på översta raden fr. v. är 1. Karl Nilsson, 2. Ragnar Johansson, 3. (cementgjuteriet Köphult) 4. Kjell Augustsson, 5. Sten Åslund, 6. Holger Svensson, 7. Karl-Yngve Nilsson. Samt undre raden fr. v. är 1. Anders Backlund, 2. Arvid Jönsson, 3. Alf Persson, 4. Robert som var Dansk eller Holländare, 5. Ernst Medin och 6. Axel Malm.

Anders Hellströms skiftlag Nr.4 1976 Foto: Sune Sköld Övre raden från v: Birger Schwalm, Bengt Johansson, John Kronqvist, Claes Thörnström, Michael Dahlström, Sven Jonasson, Arne Hansen, Valdo Krona, Gunnar Blomqvist, Freddy Rosander, Ingemar ”Abbe” Johansson, Verner ”Skomakaren” Jönsson, Knut Lejon. Undre raden från v: Leif Bäck, Yngve Edvinsson, Börje Schöldsberg, Josip Tambolas, Hasse Lindholm, Anders Hellström, Sune Sköld.

Brukets laboratorium var förlagt i träsliperiets övervåning. På bilden är laboratoriechefen Thage Pettersson, laborister Erna Jarlsheden och Kerstin Persson.

PM15:s våtparti efter ombyggnaden år 1967. på skylten överst står Broderhaus Reutingen, det var de som har byggt virapartiet och som tidigare har tillhört PM1 i Munksjös fabrik i Jönköping.

PM15:s pressparti efter ombyggnaden år 1967.

PM14 med sieberpartiet närmast där pappret tar sin början. Där på bilden som pappersrullarna ligger kommer senare PM15 att tillbyggas.

Pappersmaskin 14 till höger och PM15 till vänster. Personerna är fr.v. Lars Jönsson vid bordet, Gunnar Svensson lite längre bort, pappersmästare Valfrid Andersson i mitten, mannen som drar kärran vet vi ej namnet på, Gunnar Blomqvist lite längre bort, mannen på övre gångbanan känner vi inte igen och Thor Hallkvist vid pappersrullen. Året är början av 1960-talet.

Pappersmaskin 14 till höger och PM15 till vänster. Personerna är fr.v. Lars Jönsson vid bordet, Gunnar Svensson lite längre bort, pappersmästare Valfrid Andersson i mitten, mannen som drar kärran vet vi ej namnet på, Gunnar Blomqvist lite längre bort, mannen på övre gångbanan känner vi inte igen och Thor Hallkvist vid pappersrullen. Året är början av 1960-talet.

Pappersbruket på 70-talet. PM15 syns till vänster och PM14 till höger. Till vänster i bilden står Verner Jönsson därefter Freddy Rosander och vid bordet Arne Hansen.

Morgonmöte pappersbruket. Rickard Nilsson, Arne Holmgren, Stefan Nilsson, Lars-Gunnar Öhrn, Kent-Olof Svensson, Lars Persson och Gunnar Jeppsson.

Årsproduktion och personal i Munksjökoncernen någon gång under 70-talet. För Timsfors del var resultatet 37000 ton papper och papp, 13000 ton slipmassa, 6000 ton klisterkartong, 18000 ton wellpappskartong, samt anställd personal var 422 personer.

Brukets huskatt som tydligen trivdes här.

PM14 Göran Karlsson vid sieberpartiet.

PM14 Tommy Kristensson i renspolningstagen.

Göran Karlsson och huskatten.

Göte Gladh vid PM14:s gusk. Göte jobbade många år som passare vid PM14 och han har genom åren skrivit många dikter om arbetskamraterna samt livet på bruket.

Sten Rask Nielsen i städtagen.

Tommy Kristensson och Tore Lundh i pappersbruket.

PM 14 pressparti.

PM14:s torkcylinder.

PM14:s torkparti.

PM14 Leif Bäck skiftar pappersrulle som väger c:a 8 ton.

PM14 Leif Bäck skär ut provark för labbtest.

PM14 Leif Bäck kontrollerar pappersbanan.

Pappersbrukets första och provisoriska driftslboratorium.

Karl Johan Öjersson

Karl Johan Öjersson

Ari Väkeväinen och Karl Johan Öjersson.

Ingvar Holmqvist vid rullmaskin PM14.

Bengt Isaksson i laboratoriet.

Jarl Holmqvist i laboratoriet.

PM14 och PM15 år 2006.

Lars Holmstrand vid PM15 tidigt 70-tal

Lars Holmstrand var maskinförare för PM15 och kunde sin maskin.

Bengt Berg vid PM15:s massakvarnar.

Bengt Berg vid PM15:s driftpulpet.

Bertil Rodin vid PM15:s pressparti.

PM15:s maskinförare Bertil Rodin.

PM15 Pressparti. Här pågår reparation av ledvalsar. Fr. vänster syns Erik Värnebro Skånes-Fagerhult, Erik på Shell Johansson och Leif Friberg.

PM15:s torkparti. Jarl Holmqvist, Stefan Nilsson, Inge Ståhl. - Äntligen har vi fått bort pappret ur maskinen!

M15:s torkparti: Jarl Holmqvist, Stefan Nilsson, Inge Ståhl.Pappersbanan har brustit och fastnat runt torkcylindrar och valsar. -Usch så jobbigt och varmt att få bort detta!

Infratorken lyser som solen.

Stig Karlsson vid PM15:s upprullning.

Omrullningsmaskin 15. Thomas Wirandi och Börje Jeppsson.

Gert Nilsson justerar breddknivarna på 15:s rullmaskin.

Rullmaskin 15. Jan Christensen färdigställer rullarna.

Hans Berg

Truck i arbete med pappersrullar.

Skiftförman Tore Lundh.

Andreas Fager kör trucken.

Börje Jeppsson vid PM15:s upprullning.

Lokalvårdarna Birgitta Andersson och Kerstin Holmgren på städuppdrag.

Lokalvårdarna Birgitta Andersson och Lena Gustavsson.- Nu har vi gjort oss förtjänta av en paus!