Nya Träsliperiet Klicka för större bilder

Träsliperiets historia 1951-1977
av Sten Svensson

Jag skall sammanfatta lite om nya sliperiets historia åren 1951-1977.

Beslut om att bygga ett nytt sliperi togs i slutet av 1940-talet, det skulle ersätta det gamla vid kraftstationen. När byggnaden var klar var mitt första jobb att montera alla fläktar, både för värme och ventilation. Jag var med Sven Nilsson och gjorde detta. Han var mest känd som Sadelmakarens Sven. Efterhand så började maskinerna att komma från Jössefors, där dom tidigare varit i drift, även slipverken. Maskindelarna var hårt slitna. Det blev mycket reparationer, en del fick bytas ut mot nytt.

Jag var med och monterade dessa med Johansson från Karlstads mekaniska verkstad.
Igångkörningen skedde 1951. Veden kom på lastbil som i början var lastad på för hand.
Det fans en stor kran vid renseriet som lossade bilarna, lyfte av veden ner i en bassäng och sen vidare upp till barkmaskinerna, och vidare till två bandsågar. Därefter på elevator upp i bassängen där veden flöt fram till två slipverk. Veden lyftes i för hand, ett tungt och krävande jobb. Efter flera silningar av massan kom den fram till upptagningsmaskinen, genom pressvalsar och fram till balpressarna, färdiga vägde balarna 200 kg. c:a 50 % lufttorr massa. Efter hand kom produktionen upp i 13000 årston. Som mest arbetade 37 man i sliperiet. Fem skift i sliperiet, fem man på skift, övriga jobbade i renseriet och med utlastning av produktionen. En arbetsledare på dagtid.

Produktionen levererades till Lagamill, Strömsnäsbruk, Hyltebruk och Jönköping. En del massa exporterades till Holland och England. Med bil till Halmstad och sen vidare med båt.

Jag heter Sten Svensson och var i sliperiet i stort sett hela tiden 51-77.
Dom sista åren som arbetsledare.

Nya träsliperiet som togs i drift 1950.

Vy över träsliperiet och delar av pappersbruket med åbron i överkant. Fotografen har ståt vid brukskontoret och tagit bilden någon gång under 1960-talet.

Stig Hjalmarsson vid intaget till renseriet.

Stig Hjalmarsson vid intaget till renseriet.

Bror Johansson vid barkmaskinen.

Erik Axelsson, Skiphult, i renseriet.
Här skalades barken av från stockarna.

Renseriet. Här syns bandsågarna som delade stockarna i tre delar för att anpassas till slipstolarna.

Vedmottagningen för sliperiet, på bilden fr.v. Sture Hedberg och Erik Hellström.

Reparatör i sliperiet, Sten Svensson vid massaved-upplagring på rallarvagnar.

Erik Axelsson tittar fram vid bandsågen.

Lars-Gunnar Teljebrant vid intransporten av massveden till renseriet och träsliperiet.

Renseriet. Här kommer stockarna barkade ut från barkmaskinen.

Slipstolarna med de barkade träkubbarna staplade vid sidan om transportören. Personerna på bilden är okända, bilden är från 1960-talet.

I mitten på bilden står Gustav Sand och justerar en ventil. Till vänster syns en del av upptagningsmaskinen, mannen där är okänd.

Stig Hjalmarsson vid intaget till renseriet.

Renseriet. Här är mycket slammer och oljud runt barkmaskinerna, så det är inte konstigt att arbetarna hörde lite dåligt,för på 1950-talet fanns det knappast några hörselskydd. Möjligtvis användes lite torktrassel att stoppa i öronen för att dämpa ljudet.

Bertil Rodin kontrollerar pappersmassan vid sliperiets upptagningsmaskinen.

Edvin Persson fyller på med ark i balpressen, vilket gjordes för hand. Denna slipmassa som balades innehöll c:a 50% vatten.

Gunnar Johansson (Gunnar Algot) vid sliperiets mottagningsbord.

Helmer Gustavsson Tånneryd tar prover på slipmassan, det förefaller som att han torkar arket med ett gammalt våffeljärn.

Här staplar truckföraren de färdiga balarna av slipmassa.

Sliperiet. Här syns urvattnarna.

Renseriet. Här är mycket slammer och oljud runt barkmaskinerna, så det är inte konstigt att arbetarna hörde lite dåligt,för på 1950-talet fanns det knappast några hörselskydd. Möjligtvis användes lite torktrassel att stoppa i öronen för att dämpa ljudet.

Underhållspersonal vid slipstolarna. Här syns överst fr.v. Karl Johannesson ”Kalle på Lösen”, Rudolf Malm, Sten Svensson, Kjell Bengtsson, Emil Andreasson, okänd, okänd, Erik Svensson, August Andersson ”Nöttja”, okänd.

Sten Svensson i laboratoriet som fanns i sliperiet.

Laboratoriet fanns i sliperibyggnaden. Här utfördes prover på såväl papper som reningsanläggning. På bilden är Michael Dahlström.

Sliperiet år 1952. Här syns Karl-Erik Andersson vid slipstolarna.

Edvard Mossheden vid slipstolarna. Pikspettet som han håller i handen användes för att sticka i träkubbarna som låg i flottningsrännan och sedan lyfta över dessa till sliplådorna, detta var ett manuellt och tungt jobb som dessa arbetare hade att utföra.