Ångcentralen Klicka för större bilder

Den stora pannexplosionen den 9 dec. 1933 som rev stora delar av pannhuset och stoppade produktionen. Som ett under kom ingen person till skada. Anselm Jonasson var eldare vid tillfället, han fick en förvarning när pannluckorna slog upp och då sprang Anselm ut så fort han förmådde, men när explosionen inträffade fick han en så kraftig tryckstöt att han
blev omtöcknad.

Ångcentralen 1940-talet.

Ångcentralen 1940-talet.

Ångcentralen byggs ut med en kolpanna av fabrikat Asea-Stahl Mod.MBC och på 20 megawatt. Detta var en tung transport och lyftet krävde den största mobilkranen som då fans i Skandinavien.

Nu skall den in genom taket.

Här är allt klart för lyftet.

Här står kolhuset med kolpreparering färdigt i detta blå huset.

Maskinist Lennart Nilsson vid oljepannorna. Fab. Generator.

Maskinist Lennart Nilsson och Olé Nilsen vid kol pannan. Fab. ASEA/Staal.

Maskinist Patrik Holmqvist vid elpannan. Fab. Ekströms.

Maskinist Ingemar Håkansson i Ångcentralens kontrollrum.