Kaschermaskin KM 20 Klicka för större bilder

Kaschering kommer från Franska språket och betyder dölja eller gömma, så i denna tillverkning gömdes det grova och starka pappret i mitten och på över samt undersidan klistrades de tunna och fina papperskvalitéerna, på detta sätt fick man både en stark och vacker papperskartong. Kartongen levererades till kunder som tillverkade förpackningar av många olika slag. KM20 byggdes på bruket och togs i drift 1944. På kaschermaskinen klistrades upp till fyra pappersbanor samman till ytvikter mellan 350-900 g/m2 och arbetsbredden var 168 cm.

Några som arbetade vid denna maskin var: Erik Johansson Timsfors, Erik Kristensson Timsfors, Viking Larsson Markaryd. Ib Nielsen Hualtet, Rune Svensson Bråthult, Viking Kristensson Timsfors, Roland Nilsson Timsfors, Åke Andersson Södra Århult, Anker Hansen Timsfors, Jonny Karlsson Hualtet, med många fler.

Vi tror oss se Karl Sandström vid KM20:s klipp. Detta är den gamla klippen då maskinen var placerad i maskinhallen närmast huvudingången. KM20 flyttades 1960 till en ny byggnad där en ny klipp installerades.

Bengt Johansson vid KM20:s klisterverk. Här var det noga med inställningarna om det skulle bli en bra kartong.

KM20:s tre klisterverk.

Arvid Jönsson vid klisterverken på 70-talet.

Artur Åslund som smörjare vid klisterpressen.

Lars-Åke Nilsson vid KM20:s klipp. Lars-Åke som är 4:e generationen i släkten som arbetar på bruket, så han utgör en obruten kedja i sin släkt från 1897 och är fortvarande verksam här.

Mikael Andersson vid KM20:s avrullningställ.

Kaschermaskin KM20 med avrullningställen i förgrunden.

KM20:s maskinhall med rullager.