Gamla Träsliperiet Klicka för större bilder

Sliperiets upptagningsmaskiner före 1951
Upptagningsmaskinerna var placerade i flygeln till kraftstationen. Massan avvattnades genom pressning i pressvalsarna och massabanan klipptes av i jämna längder som personalen sedan vek till mindre format och placerade på rallarvagnar, när vagnen var full så hissades denna upp en våning till spåret som ledde till pappersbruket där hästen Tapper med kusken Erik Melin tog över och transporterade massavagnarna till pappersbruket. Mannen på bilden är Knut Svensson Prästtorpsvägen Timsfors.

Sliperiet Slipstolar före 1951. Här syns slipstolarna i gamla sliperiet som fans på övervåningen i kraftverket. Tre slipstolar fans här som fick sin kraft direkt från vattenturbinerna. Knut Svensson i förgrunden. De rör och slangsystem man ser över slipstolarna var till för att spola bort träfiber från slipstenen.

Sliperiet Slipstolar före 1951
De två stora reglerrattarna som är förbundna med golvet är till för turbinregleringen, här justerades varvtalet på slipstolarna. Cylindern till höger på bilden är en tryckklocka för att utjämna trycket till slipkolvarna. De vedkubbar som syns på golvet lades för hand i de 6 kannor per slipstol, även om det verkar lugnt på bilden så var det mycket arbete med att lägga i vedkubbarna och passa slipkolvarna så att slipstolen arbetade jämnt hela tiden.

Virkeslager för gamla träsliperiet. Bortom virkeslagret syns bashuset där massaveden mjukades upp ”basades” under ångtryck när detta var klart lastades massveden på rallarvagnar och drogs med häst till träsliperiet i kraftstationen. Den sista kusken som hade detta jobbet var Bertil Gladh.