En fabrik, en bygd, dess folk och dess historia..

Produktion

Thimsfors anlades som järnbrukav sjökaptenen Anders Thim(1769-1820) år 1798. Han utnyttjade läget vid den närliggande ån Lagan för att förse bruket med energi. Senare började man tillverka papper på bruket, vilket man gjorde ända fram till 2006. Runt om fabriken växte ett småskaligt brukssamhälle fram med affärer och en skola.


Lagamills pappersbruk anlades 1896, och Lagamills AB bildades 1921. Det förvärvades 1931 av Munksjö AB, som 1993 fick irländska Smurfit Kappa Group som huvudägare.


Så välkommen att klicka dig fram genom historien. Du kan alltid återvända till första sidan genom att klicka på knappen "startsidan" längst ned på sidan.