Platschefer Thimsfors Pappersbruk Klicka för större bilder

Alvar Müntzing brukets grundare. Åren 1896-1902

Sigurd Lind. Åren 1924-1928

Alexander Jensen. Åren 1902-1917

Magnus Waller. Åren 1928-1937

Bernhard Nilsson. Åren 1917-1924

Bertil Ullström. Åren 1937-1960

Vid Kontoret Lugnet (som senare blev ölfab.) är avgående överingenjören Bertil Ullström och tillträdande platschef. Ralp Andresen fotograferade år 1960. Platschef Ralp Andresen anställdes 1960.

Ralph Andresen. Åren 1960-1971

Gösta Claesson.Åren 1982-2006

Ulf Öberg. Åren 1971-1971

Hans-Olof Lindh. Åren 2006-2009

Stig Karlén. Åren 1971-1982

Boo Sjölin. Åren 2009- Nuvarande