Upplösning

Massaupplösare, här blandas vatten och returpapper och en rotor i botten bearbetar det till pappersmassa.

Loading Image