Avveckling Klicka för större bilder

Fabriksskyltar för oljepannorna.

Kolpannans skorsten på fall.

Här stod oljepannorna.

Den föll med ett plask ut i ån.

Här försvinner upplösningsavdelningen.

Christer Sjögren leder rivning och sanering.

Martin Nyman, upplösningen. "Allt går att slå sönder".

Här är huset lagat igen.

Rivningen fortgår och här är det svavelsyratankens tur att bli sönderklippt och till skrot.

Upplösningen.

Delar av PM14 säljs till Indien.

Upplösningen.

Pappersmaskinerna. Allt ska bort!

PM15. Här blir det skrot.