Berättelsen omThimsfors Pappersbruk AB

av Arne Holmgren


Thimsfors pappersbruks historia började med att Alvar Müntzing dåvarande teknisk chef vid Munksjö AB i Jönköping fick ett uppdrag av styrelsen att till södra Sverige göra en resa för att studera vissa till salu utbjudna vattenfall och skogar.


Hemkommen till Jönköping presenterade Alvar sina intryck från resan, men styrelsen visade inget intresse för dessa erbjudna vattenfall och skogar.

Det var då som Alvar födde tanken på att starta ett eget pappersbruk i Thimsfors och tog kontakt med samarbetspartner samt finansiärer. Detta resulterade i att det nya bolaget för Thimsfors Pappersbruk bildades den 6 November År 1896.

Uppbyggnaden av bruket startade vid årsskiftet 1896/1897 och efter en intensiv byggtid så var det dags att starta den första pappersmaskinen den 6 oktober År 1898. Därefter var bruket i drift till december 2006, alltså i 110 år var bruket verksamt från det att bolaget bildades.

Den 27 okt. stoppades PM 15 och den 21 dec. PM 14.
PM 14 hade då varit i drift i otroliga 91 år vilket måste anses vara en mycket lång tid för en pappersmaskin.Som mest fanns 6 pappersmaskiner och en klistermaskin i produktion vid bruket i Thimsfors.

Jag önskar er nu välkomna till en stunds återblick i pappersbruket bland nya och gamla bilder.

Arne Holmgren