Thimsfors i bilder Klicka för större bilder

Klockan är 16.00och den dagarbetande personalen är på väg hem, här vid de gamla portarna med Lagamills fyrklöveremblem ingjutna.

Håkanssons hus

Konsumhuset

Gamla kontoret Lugnet ska bort.

Konsumhuset rivs

Höst i naturen och för Lagamill 2006.

Korpens fotbollslag. Översta raden fr.v. okänd, Jan-Anders Svensson (lillen), Sven-Arne Engström, Sven Åström, Lars-Inge Nilsson, Lars Åström, Harry Lundfald (lagledare), Undre raden fr.v. okänd, Rune Johansson, Evert Axelsson, Gert Nilsson, Lennart Winblad.

Timsforsfolket på väg till Mumksjödagen i Vittsjö.

Munksjödagen i Vittsjö med ungdomsorkestern från Markaryd.

Munksjödagen i Vivljunga år 1973.Här syns i mitten Ove Svensson därefter Sigge Fredriksson och lite bortom Erik Blixt.

Munksjödagen med dans i Lyran Vittsjö på 70-talet.

Munksjödagen i Vivljunga år 1973. På trappan står från vänster med mic. Ivan Johansson, Erik Axelsson, Ella Johansson och med uppräckt arm Ove Svensson.

Munksjödagen i Vivljunga år 1973.Längst fram på dansgolvet är Gisela och Emil Arnsek samt till höger Sven Lassen.

Infarten till bruket såg så här ut i början på 1920-talet med portvaktsstugan till höger om infarten. Vid denna tid var fordonen inte så många och stora som man kan se så är trägrindarna inte så breda.

Infarten till bruket på 1980-talet. Nu har trafiken ökat och portarna blivit bredare.

Så här såg fabriken ut från början. Bilden tagen år 1900. Lägg märke till Sverige och Norges unionsflagga.
I förgrunden syns lumpbalar utmed järnvägsspåret och framför dessa håller personal på att färdigställa tjärpappsrullar.

Bruket i drift år 2006, här syns personalparkeringen i förgrunden därefter ser man reparationsverkstaden och längst bort är pappersbruket med röken från skorstenarna. Brukets namn är nu Smurfit Kappa Lagamill AB.

En bild från Bruksvägen på pappersbruken en vinterdag på 1980-talet.

En bild på bruket tagen ifrån Bruksvägen på 1930-talet.

Bruket från kanalsidan.

Här har fotografen tagit en bild på brukets framsida ”västra”. Fabriken är här något tillbyggd och året är c:a 1920.

Vykortet är från tidigt 1900-tal. På bilden syns åbron och till höger om bron syns Thims gamla byggnader och bruket syns till höger på bilden.

Bruket är här fotograferat från öster. Bilden är märkt D Samuelsson 1919.

Pappersbruket på vykort fotograferat från åsidan. Till höger syns bashuset vid åkanten där virket som skulle bli slipmassa mjukades upp
med ånga i en tryckbehållare. Ångcentralhuset syns med gaveln mot Lagan och de höga byggnaderna var de första maskinhallarna.
Bilden är tagen omkring år 1900.