Flygfoton Klicka för större bilder

Flygfoto med bruket set från söder år 1938 och här syns brukskontoret i förgrunden.

Flygfoto som översiktsbild från öster av Timsfors samhälle och bruket år 1938. Här syns bostad Nr.9 i kanten på bilden till höger och det går också se att nuvarande Ljungbyvägen ännu inte är byggd.

Flygfoto med bruket sett från öster år 1938.

Flygbild över bruket från sydost år 1938.

Flygfoto med bruket set från sydöst år 1938, här syns också arbetarebostäderna 1:an 2:an 3:an 4:an nederst i högra hörnet.

Flygfoto från 1938 med kraftstationen och träsliperiet i förgrunden samt den nu igenfyllda fiskdammen i mitten på
fotot samt pappersbruket högre upp på bilden utmed kanalen.

Flygbilden är fotograferad av Jerry Gladh år 2007 året efter nedläggningen av pappersbruket.

Flygfoto över bruket från söder år 1972.

Flygfoto över bruket från norr år 1973.

Flygfoto fotograferat över nya sedimenteringen år 1973.

Vy över kanalparti och åbron, fotograferat ifrån vattenverkets tak år 2006.

Vy över kraftverksdamm från vattenverkets tak år 2006.

Vy över pappersbruket från söder år 2006.

Vy över kraftverksdamm och åbron sommaren 2006.

Vy över pappersbruket från vattenverkets tak år 2006.

Vy från pappersbrukets tak mot Solidfabriken år 2006.