Elvi Norlings teckningar Klicka för större bilder

Elvi Norling kom med sina föräldrar till Thimsfors 1898, pappa Karl Norling anställdes som pappersmästare på det nystartade pappersbruket och deras bostad var huset som låg på Timsholmen (Långholmen) Elvi var då bara 2 år. Som vuxen var Elvi en flitig tecknare av många motiv från Timsfors. 

Denna bild visar bostäderna Nr.4 och 3 samt längst bort skymtar bostadskasern Nr.2

Denna bild visar Fiskedammen och brukskontoret skymtar uppe mellan träden. Fiskedammen fanns mellan bruket och kraftstationen men är sen många år fylld med avfall från fabriken.

Denna bild visar Kägelbanan och ett lusthus uppe på kullen, dessa var till för brukets tjänstemän och fanns utmed Lagan strax nedströms där i dag infarten för gods till Solden finns.

Denna bild visar pappersbrukets såg som fanns på västra sidan av åbron. Här sågades det mesta av brukets timmer för användning till byggnader, slipers, emballage för färdigt papper och mycket mera.

Denna bild visar den gamla åbron med dammluckor sedd från vägen till Långholmen.