Bostäder Klicka för större bilder

Thims Gamelgården målad av Allan Olsson år 1975. Då gården revs år 1973 så måste Allan ha målat detta efter ett foto.

Thims Gamelgården västra flygeln målad av Allan Olsson år 1975. Då gården revs år 1973 så måste Allan ha målat detta efter ett foto. I denna byggnad var Timsfors Bibliotek inhyrt en tid under 60-70 talet.

Thims Gamelgården östra flygel målad av Allan Olsson här är målningen daterad år 1973, samma år som gården revs. Denna husflygel tjänstgjorde som kontor de första åren när bruket startade från 1896 till några år in på 1900-talet.

Thims Gamelgården målad av Allan Olsson Här syns huvudbyggnaden och östra flygeln. Husen revs år 1973.

Från bruket i Thimsfors

Disponentvillan i Bokhultet efter om och tillbyggnad. Denna byggnad brann ned långt senare när den ägdes av Olle Green och i dag finns här en nyuppförd villa.

Här syns Gamelgårdens huvudbyggnad från norrsidan och tegelbyggnaden som var vattenverket. Katterpillern förbereder för ett nytt pappersmagasin.

Thims Gamelgården strax före att huset revs för att ge plats åt nya magasinsbyggnader. Det var ingen myndighet och inte heller bruket var villig att kosta på en flytning samt underhåll av byggnaden för att bevara denna till framtiden, vilket var synd därför det var en kulturbyggnad värd att bevara.

Thims Gamelgården, detta är ett foto från början av 1900-talet, här syns kullersten på gården framför ladugården och husen är målade i ljusa färger.

Disponentvillan i Bokhult omkring år 1900.

25 Under en tid så bedrevs ett pensionat i disponentvillan av fru Anna Prom-Möller.

Detta är ett reklamkort för Bokhults Herrgårdspensionat.

Vykort på disponentvillan från gårdsidan.

Vykort på disponentvillan från gårdsidan.

Disponentvillan på Thimsholmen ”Långholmen”. Här bodde Platscheferna Magnus Wall, Bertil Ullström, Ralp Andresen, Stig Karlén m.fl.

Tvättstugan vid Lagan, målad av Nils-Erik Nilsson (Nisse Ludvig) Tvättstugan fanns utmed ån där i dag infarten för gods till Solidfabriken är. Alla som bodde i brukets bostäder eller var anställda hade tillgång till denna tvättstuga som också var utrustad med en gammaldags stenmangel.

Arbetarebostad Nr.14 på Ängaltet i huset bodde Karl Friberg med fam. i många år och nu ägs detta av Rune och Hjördis Johansson.

Arbetarebostad Nr.5 Här bodde ladugårdsförmannen Sven Johansson med fam. på nedre våningen och chauffören Allan Johannesson med fam.på övre våningen. Huset är rivet och låg där i dag Soliden har sin personalparkering.

Arbetarebostad Nr.11 Här bodde Gunnar Blomqvist med familj i många år. Huset finns med i torpförteckning under Thimsfors ägor och torpet namn var då Strömsnäs, ägaren var vid slutet av 1800-talet Johannes Boll, han skulle göra 35 dagsverk fram till 1885 och därefter 50 dagsverk förmodligen åt brukspatron Thim.

Arbetarebostaden Nr.9 låg där vägen i dag fått namnet 9:ans väg. Huset hade 8 lägenheter med ett rum och kök samt två enkelrum på tredje våningen.

Arbetarebostad Nr.2 är bevarad och finns mellan Tvåans väg och Skåne Smålandsjärnvägen. Här är huset fotograferat innan Pappers Avd. 103 övertog huset.

Arbetarebostad Nr. 25 i Bråthult År 1951. Här bodde förr Emil Blomkvist med.fam. Huset är i dag renoverat och privatägt.

Hus Nr.5 med wellpappsfabriken i bakgrunden. Sista hyresgästerna var Allan Johansson och Sven Johansson med familjer. Huset revs i mitten av 70-talet.

Arbetarebostad Nr.8 Huset fanns på ¨Kråkebacken¨. På bilden syns Linne och Artur Åslund. Barnen på kälken är ¨Kalle i vångens¨ Maja och Gunnar Svensson.

Arbetarebostad Nr.1 låg mellan bruksjärnvägen och den väg som i dag heter 2:ans väg. I huset fanns 8 st. lägenheter med ett rum och kök. Huset revs år 1968 och är nu ett minne blott.

Bostad Nr.4 som var byggt som tjänstemannabostad, här något år innan huset revs. Bostaden låg alldeles vid bruksjärnvägen.

Maskinist Artur Svensson vid rosorna på sitt egnahemtomt i Bokhultet ”Hästhagen”.

Erik Svensson (långerik) med fru vid sitt hus på Barkvägen i Timsfors. Erik var snickare på bruket.

Egna hem byggdes här i ”hästhagen” av bruksarbetarna i början av 50-talet. I trädgården syns här från vänster Maskinist Artur Svensson, Sonja Kristensson. Arbetsledare Artur Svensson och Erik Kristensson.