En fabrik, en bygd, dess folk och dess historia..

Med denna webbplats har vi velat återspegla folket i Timsfors och dess historia. Genom att samla bilder, som legat glömda, hoppas vi återskapa minnen från en svunnen tid i bygden. En tidsepok som varade i drygt 110 år. En period som tillhör oss alla som i dag bor och verkar i Timsfors. På detta sätt vill vi skapa en bild av vår gemensamma historia. Vi vill berätta hur det en gång såg ut, vilka som levde och verkade här. Berättelsen om de som byggde samhället Timsfors.


Tanken och förhoppningen är att du som betraktar dessa sidor, uppskattar initiativet och kanske är du också intresserad av att bidra med bilder från denna svunna tid. Kanske vet du vilka som är porträtterade och vill delge oss denna ovärderliga kunskap. På så sätt kan denna sida leva vidare och utvecklas.


Kanske är du intresserad av att besöka vårt bruksmuseum. Kanske vill du deltaga i någon studicirkel. Du är alltid välkommen att kontakta oss. För att komma till kontaktsidan klicka på länken nederst på sidan. 


Så välkommen att klicka dig fram genom historien.