Klockutdelning 25 år

140 Samling vid kaffebordet för 25-årsjubilerande anställda på hotell Terraza i Ljungby den 12/11 1971 vid bordet sitter på vänster sida Berit Karlsson, Gunnar Karlsson, Nils-Erik Nilsson, Rut Nilsson och till höger Disa Hellström, Anders Hellström, Ingvar Blomgren och Majbritt Blomgren.

Loading Image