Upplösning

Bo Håkansson rengör i ett massakar med propeller för omrörning av massan.

Loading Image