Upplösning

Här består arbetet i att köra fram returpappret som skall malas till pappersmassa, men här har Sten Åslund hamnat i kärran och Karl-Yngve Nilson står vid skaklarna samt Ragnar Johansson väntar på att fylla i kärran bara den där Sten kan flytta på sig.

Loading Image