Upplösning

Här fyller Karl-Yngve Nilsson och Sten Åslund papper i kollergången medan Ragnar Johansson startar stenarna som skall mala pappret till massa.

Loading Image