Upplösning

På kollergångstenarna sitter fr. v. Sten Åslund, Ernst Medin, Ragnar Johansson och Karl-Yngve Nilsson.

Loading Image