Pappersproduktionen

PM 7 som senare fick Nr. PM15. Bilden är från 1950-talet, denna pappersmaskin var då en mycket liten maskin som byggdes till i flera omgångar och blev brukets mest produktiva.

Loading Image