Pappersproduktionen

Övre hollenderiet i pappersbruket. På bilden syns längst bort till höger två hollendare till PM4, därefter till höger två st. till PM3 och närmast till höger en som tillhör PM2, till vänster syns fyra hollendare som tillhör PM5. Massan som maldes i hollendarekvarnarna hissades dels upp på rallarvagnar med en hiss som torrmald massa från kollergångarna och dels via en transportör från nya kollergångarna. Här matade personalen i massan i hollendarna där massafibren fick bearbetas och färg samt kemikalier tillsattes för att pappret skulle få de rätta egenskaperna. När massan var färdigmald så lyftes en bottenplugg upp och massan släpptes ned i ett massakar på undre våningen och nu var massan klar för pappersmaskinen. Här arbetade Allan Wall Sjöängen Markaryd, Karl Svensson Kråkebacken Yttre Gällareböke, Sven Nilsson Åsa, Knut Svensson Prästtorpsvägen Timsfors, Hilding Andersson Haghult, Bror Andeberg Holma, Oskar Nilsson Åsa

Loading Image