Pappersproduktionen

Lumpsalen och sortererskorna. Lump av gamla bomull och ylletextilier rensades från knappar och andra hårda föremål samt skars i bitar av damerna, därefter gick lumpen vidare till lumpsaxen för sönderdelas i små bitar för att sedan hamna i 1:ans holländarekvarn och när lumpmassan fåt rätt malning så flöt massan ut på PM1:s vira för att bli till lumppapper eller tjärpapper. Från vänster på bilden syns. 1 Stina Karlsson Sjöängen Markaryd, 2 Svea Aronsson Timsfors, 3 Hilma Bergström Skiphult, 4 Signe Nilsson Timsfors, 5 Lydia Cronqvist Timsfors, 6 skymd Gertrud Öhrn Kråkebacken Yttre Gällareböke, 7 Hilda Kvist Sjöängen Markaryd, 8 Anna-Lisa Kristensson Grälebo Timsfors, 9 vid fönstret kan vara Rut Strand Ulvsbäck 10 Ida Öhrn 2:an Timsfors.

Loading Image