Wellpappsproduktion

Ronny Svensson och Urban Andersson arbetar vid en rillmaskin.

Loading Image