Wellpappsproduktion

Här påklistras rivtape på wellpappen som skall användas för att öppna den färdiga lådan med.

Loading Image