Wellpappsproduktion

Hopfogning och packetering av wellpappslådor gör Märta Kristensson, Elfton Ragnarsson och Sonja Kristensson.

Loading Image